Specialiștii din Delta Dunării: Sacrificarea cormoranilor nu presupune şi revigorarea resursei piscicole / ”Avem zeci şi sute de mii de turişti care vin să vadă aceste păsări, nu altceva. Cine ar veni să vadă o deltă pustiită, fără păsări?”

Sacrificarea păsărilor ihtiofage nu va avea ca rezultat creşterea resursei piscicole, arată…